Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

NGỒI TRẦM

                                               tặng Cao Thoại Châu

                 Giữa thành phố ngồi nghe tiếng suối
                 Cà phê trầm lắng tiếng tim ta
                 Hai thằng cô đơn đàm thế sự
                 Giọt rơi dẫn dụ chuyện ta bà

                 Ngoài kia xôn xao người qua lại
                 Ta mơ hồ như chuyện cung trăng
                 Như sương khói và như huyền thoại
                 Quyện khói vào trong mộng ngàn năm

                 Biết nói gì khi non sông nức nở
                 Như kẻ mù ngồi ngẫm chuyện lăn tăn
                 Chẳng kết luận và cũng không lối thoát
                 Ta và ngươi lắc đầu cười nhăn răng

                                                    C.D.M.
                                             3 giờ sáng 27-3-04
                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét