Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MÃ


ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MÃ
                       tặng Luân Hoán
đù má cuộc đời như mõm chó
thiên tài sống với đám lưu manh
gái điếm văn nhân cùng một rọ
hào khí trào lên tám cửa thành
          biết anh ngày trước- Lương Sơn Bạc
          mang kiếm giang hồ đi bốn phương
          ngày nay Thuỷ Hử đâu còn nữa
          kiếm khách chừng như đã cuối đường
ta cũng như anh – đời mạc vận
say tình có lúc cũng cô đơn
tìm đâu cho thấy người tri kỷ
biết nói làm sao những tủi hờn 
          ta biết anh buồn như chó đẻ
          thì thôi cứ uống rượu quên đời
          mai mốt tụi mình về La Mã
          chấm hết - tạ từ - thôi ..éo chơi !

                                       Hồ Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét