Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

TRĂNG GẦY

                 Ai cũng nhớ chỉ mình ta lú lẫn
                 Lẩm cẩn ngồi , lẩm cẩm đếm thời gian
                 Em chợt đến chợt đi không vẫy gọi
                 Để trăng gầy ủ rũ nhớ hình em

                                         C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét