Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

ĐẾCH THẤY GIÀ

             Mỏi gối chùn chân nỏ thấy già
             Da mồi nhăn nhúm cũng còn da
             Bụng to ngực lép nào vin gậy
             Tai tỏ mắt tinh chẳng quáng gà
             Lưng nhức đấm hoài không rên rỉ
             Răng long nhổ hết đếch kêu la
             Một mai sạch nợ về tiên tổ
             Kèn trống đưa ta nhộn quá hà

                                      C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét