Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

CHẲNG LEO ĐÂU

                                   họa vận khó trên mạng

               Ta nhiều tình lắm chẳng lèng xèng
               Vung bút viết bừa giỏi lắm nghen
               Thơ họa gửi đi vần tít tít
               Văn mần để lại tiếng ten ten
               Ngày dài cấu tứ ngoài song cửa
               Đêm ngắn ngâm thơ dưới ánh đèn
               Già sụm còn thèm chi cái ấy
               Nhìn đồi xanh mướt đếch leo lên

                                            C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét