Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

ĐÊM NGHE MƯA


Thính vũ
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
聽雨 
阮廌 
寂寞幽齋裏, 
終宵聽雨聲。 
蕭騷驚客枕, 
點滴數殘更。 
隔竹敲窗密, 
和鐘入夢清。 
吟餘渾不寐, 
斷續到天明。 

Thính vũ 

Nguyễn Trãi 

Tịch mịch u trai lý, 
Chung tiêu thính vũ thanh. 
Tiêu hao kinh khách chẩm! 
Điểm trích sổ tàn canh. 
Cách trúc xao song mật, 
Hoà chung nhập mộng thanh. 
Ngâm dư hồn bất mị, 
Đoạn tục đáo thiên minh. 


       ĐÊM NGHE MƯA

              Thư phòng ngồi nhìn đêm tối
              Não người thánh thót mưa rơi
              Trăn trở tiếng vọng bên gối
              Tàn canh lòng vẫn bồi hồi
              Ngoài song lao xao cành trúc
              Chuông chùa theo mộng mơ trôi
              Thơ ngâm hồn say khôn ngủ   
              Chập chờn trời sáng lại rồi

                                              C.D.M.       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét