Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

tưởng xuân

                        xuân về tưởng núi xanh hơn
                 tưởng mưa bụi lấp được cơn muộn phiền
                        khi xa cách tự đôi miền

                        xin đời đôi chút bình yên
                 cho lòng an tịnh trước nghiêng ngả đời
                        nỗi niềm tự nó chơi vơi

                                            Đoàn Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét