Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

SƠN CƯ TỨC SỰ

                     Thiền thanh huyên ngọ dạ
                     Trúc ảnh hộ giai đài
                     Lão phố thu vô sự
                     Sài môn trú bất khai
                     Khê vân dương tự khởi
                     Sơn vũ quá giang lai
                     Thanh thế thùy cao thượng
                     Nhàn miên vi bất tài

                                       Ngô thế lân

                          Ở NÚI NẰM CHƠI

                     Tiếng ve nâng nắng Hạ
                     Bóng trúc phủ thềm rêu
                     Ngõ cũ ngày thu rảnh
                     Cửa tre vẫn khép đều
                     Khe buồn mây phấp phới
                     Mưa núi sông cô liêu
                     Đời chẳng còn thanh nữa
                     Bất tài nằm chèo queo

                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét