Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

BÉ NGƯỜI MÀ TO MIỆNG

           Em bé ngây thơ xài máy tiền tỷ
           Cả nước thần đồng thiên hạ phát kinh
           Tiến sĩ đạo văn mặt mày vênh váo
           I Q tao vĩ đại chúng hiểu gì
           Chỉ tiêu này ai dám so bì
           Đao to búa lớn chuyện trời biển
           Thế mới sướng đời A Ha Ha
           Gửi mấy ông bạn chuyện làm quà
           Chuyện gác đèn hai đầu trái đất
           Rồi ta thong dong bay lên trời
           Vui thú điền viên

                                           C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét