Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

MỜI GỌI

           Mời gọi người xa tới nước tôi
           Anh hùng lổn nhổn khắp nơi nơi 
           Gái đẹp quý ngài cười tít mắt
           Ra về buông xả , nhếch môi cười

                                              C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét