Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

ĐỔI MỚI

               Đổi mới quay cuồng toàn vẽ láo
               Ngứa tai , rác mắt chuyện tào lao
               Tôi nhớ xưa có người thiến gà
               Móc tay vào lấy trái tim ra
               Hoạn lợn , thiến trâu chắc giỏi hơn chút xíu
               Rồi nói chuyện cao ngạo đâu đâu
               Chém gió thôi mà ngàn nhà đổ sập
               Cây xanh trồng mùa nắng có lên nào
               Chuyện ngược đời nghe rổn rang sướng nhỉ
               Học không thông làm thủy điện ào ào
               Đổi mới mươi lần dân chắc chết
               Giòng xanh sao nỡ đổi đục ngầu

                                                    C.D.M.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét