Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

LỜI AI VÚT LÊN CAO

         Đất nước kiên cường chẳng thậm xưng
         Chẳng gì cũng thắng Mỹ anh hùng
         Cà Mau Lũng Cú xuyên chỉ đỏ
         Bia tạc đền ơn khắp núi sông

                                     C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét