Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

GIÁO GIÀ TỰ VỊNH

                Nước chảy xuôi giòng ngẫm cũng vui
                Tha hương ngày tháng thả mây trôi
                Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt
                Phải trái đúng sai chỉ biết cười
                Lơ láo cho đành thân giáo dở
                Ngu ngơ phó mặc số hên xui
                U mê đến quá nửa đời lỡ
                Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi

                                         Phạm khắc Trí

họa thơ ông bạn già

                         NGU NGƠ ĐỜI GIÁO

                  Già cóc cười mình nghĩ cũng vui
                  Cười nhau rồi đến cả ông trời
                  Quay cuồng thế sự thì nhích mép
                  Điên đảo thời nay ráng gượng cười
                  Lơ láo năm dài thân giáo mác
                  Buông xuôi ngày ngắn mặc hên xui
                  Ngồi buồn níu bạn nghe tâm sự
                  Cũng bọn ngu ngơ lắm ngậm ngùi

                                                      C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét