Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

KHỦNG BỐ

                Lý tưởng gì hại người vô tội
                Hay ho gì tàn sát đồng bào
                Thiên đàng của mi là thế hở
                Ông bà nào chap nhận Xít Mao

                                               C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét