Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

CHIỀU TÀN GỌI BẠN

                 Gìn vàng giữ ngọc nhé
                 Thời gian sẽ trôi mau
                 Như nước chảy qua cầu
                 Ngọc sáng không tỳ vết
                 Niềm hãnh diện dài lâu
                 Mây bay qua mái lầu
                 Còn nhắn nhe gửi lại
                 Thời gian nào quan ngại
                 Trăng mờ sáng bạn ơi
                 Nâng ly rượu ta cười
                 Thỏa thuê chúc tình bạn
                 Nhìn tóc bạc không màng
                 Chuyện đời hết liên quan
                 Cầu thệ thủy cứ đẹp
                 Ta nhìn nước trôi hoang
                 Nước vui cùng mây gió
                 Gửi tình theo làn gió
                 Gọi bạn ơi bạn ơi

                                     C.D.M.
            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét