Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

MỘNG GẶP THẦY

                                     Dăm gã thư sinh vừa lạc đệ
                                     Mươi nàng thôn nữ sớm chìm châu
                                     Cảm thông một phút bừng ân ái
                                     Miếu nguyệt vườn sương gặp gỡ nhau
                                                                    Vũ hoàng Chương

              Đêm qua đệ mộng gặp Thầy
      Dắt tay đệ tử ngất ngây hương đèn
              Giai nhân danh sĩ tình điên
      Bến Liêu Trai dạt con thuyền ảo mơ  
              Chìm sâu dặm liễu mịt mờ  
      Phấn hương ngào ngạt hết mùa trăng thơ
              Trăng ơi sao khéo ỡm ờ
      Câu thơ chưa dứt bên bờ mộng du
              Trăng Tây Hồ tiếng sáo đưa
      À ơi nhịp gõ ngàn xưa vọng về
              Khói lên ngút tỏa sao khuê
      Tiếng reo ấm nhịp phòng the gió lùa

                                       C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét