Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

NHỚ NGUYỄN BÍNH


 
Lỡ bước sang ngang thời gió mưa
Trăm hoa đua nở mắc mưu lừa
Hỏi nghìn Nước giếng thơi miền Bắc
Cứu nổi thiên tài chết khát chưa?

Trần Mạnh Hảo                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét