Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

HƯỚNG DẪN VIÊN

          Nhồi nhét mần chi nhét quá liều
          Rớt vài câu chữ cũng không sao
          Cũng không sai sót ngoài kế hoạch
          Chơi khắp bốn mùa có bấy nhiêu

                                            C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét