Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

NGÔ THẾ LÂN

       Ngô Thế Lân

Ngô thế Lân là một ẩn sĩ ở Đàng Trong
Sau khi thông nhất miền Nam , Lê quý Đôn nghe danh ông , mời ra hợp tác , ông không chịu ra và nói rằng : Cầu canh người khác là điề kẻ sĩ không làm ! Kẻ sĩ lấy làm xấu hổ !

        XUÂN NHẬT NGẪU THÀNH

Phù danh phóng hạ kiến ngô chân
Thủy trúc sinh nhai hạnh bất bần
Dã hiểu vô phong yên tự trực
Sơn hoa hữu lộ sắc thiên tân
Cao đàm đối khách nhiêu tam thốn
Giai nhưỡng phùng xuân hảo thập phân
Liệu đắc vô nhân đồng thử lạc
Bất phương mi lộc kết vi lân

                              Ngô Thế Lân

NGÀY XUÂN NGẪU HỨNG

Thân này không thích chuyện phù danh
Theo nước giòng khe chẳng sợ bần
Sớm vắng khói lên tùy thưởng thức
Hoa tươi sương đọng vẻ thanh tân
Khách đến chuyện tràn ba tấc lưỡi
Xuân về rượu tốt chẳng phân vân
Nếu không gặp kẻ tri âm đến
Vẫy bọn hươu nai tớ kết than
 
                                C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét