Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

CA DAO

                           Ngày xưa mẹ hát ru ta
                  Bây giờ ta hát ru ta ngậm ngùi
                           Câu thơ lục bát bên trời
                  Trôi theo giòng suối về nơi vô tình
                           Đêm khuya một cõi u minh
                  Xa xăm vẫn đọng mối tình nước non
                           Sông còn đây , núi chưa mòn
                  Làng quê vọng mãi tiếng bom hận thù
                           Anh em lòng một mãi xa
                  Câu ca lạc điệu chưa nhòa đau thương
                           Thẹn làm con cháu Lạc Long
                  Tuy cùng một bọc mà lòng khác nhau 
                           Trời cao nhìn xuống dàu dàu
                  Lỡ tay nên thế ! Làm sao bây giờ

                                                         C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét