Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

XUÂN ĐÁN - CHU VĂN AN
      春旦                                
       
      
寂寞山家鎮日閒,
竹扉斜擁護輕寒。     
碧迷草色天如醉,
紅濕花梢露未乾。
身與孤雲長戀岫,
心同古井不生瀾。
柏薰半冷茶煙歇,
溪鳥一聲春夢殘。
  朱文             XUÂN ĐÁN
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn,
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn. 
      
Bích mê thảo sắc thiên như tuý,
Hồng thấp hoa sao lộ vị can. 
Thân dữ cô vân trường luyến tụ, 
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan. 
Bách huân bán lảnh trà yên yết,
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn
   Chu Văn An                                    SỚM XUÂN

              Ở núi buồn hiu người nhẹ bỗng
              Cổng tre cọt kẹt gió chênh chông
              Trời nghiêng cỏ biếc say xuân sắc
              Một đóa hồng nhung sương phủ hồng
              Thân dạt góc trời mây tâm sự
              Lòng ta đã cạn , sóng nào rung
              Củi tàn , hơi lạnh , thuốc trà hết
              Chim núi kêu xui lạnh cõi lòng

                                             C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét