Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

TUỔI GIÀ NHÌN XUÂN QUA MAU

                                Nhìn ngựa phi qua tớ nhớ nhà
                                Trà thơm nâng chén vọng dâng cha
                                Muôn trùng cách biệt khôn thăm hỏi
                                Ngoái lại ngàn dâu khó nhắn nha
                                Thế sự đảo điên đành bỏ mặc
                                Trò đời gian dối nghẹn cho qua
                                Thân này khôn báo ơn quê mẹ
                                Ngồi ngắm xuân đi thẹn tuổi già

                                                            C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét