Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

TÂU BA VUA

                                 Ai ưỡn ẹo trước tượng Lý Thái Tổ
                                 Ai bầu trò vô phúc trước rùa thiêng
                                 Đống đa kia không làm người cảm động
                                 Người đành lòng chấp nhận cảnh vô duyên

                                 Tấu các ngài hồn thiêng còn phảng phất
                                 Thương xót dân ta lạc lõng quê mình
                                 Xin các ngài gióng lên hồi trống trận
                                 Đây Thăng Long , Đông Đô , Bắc Thành

                                 Giữ nước hẳn khó hơn là mở nước
                                 Nhưng một lòng hòa hơp với yêu thương
                                 Nước non này giờ đây và mãi mãi
                                 Vọng tưởng các ngài chân mệnh Đế Vương

                                                                  C.D.M.
                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét