Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

SỐNG HẾT MÌNH


           SỐNG HẾT MÌNH

                 Trời cho có một trái tim
          Hãy cho nó nhảy tự nhiên , Ối dào !  
                 Yêu người , yêu ta , ra sao !
          Sáng ra tối vào , tưng tửng ta chơi
                 Gặp khi thất tình , Ối giời !
          Khóc lớn cũng vậy , chết người ta đâu !
                 Nếu bị đá đít chẳng rầu
          Quay đi dấu lệ , ra mầu dửng dưng
                 Xa nhau ! he he ! Càng mừng
          Chẳng ai ràng buộc , tự mình tự do
                 Nếu mà lỡ cuộc hẹn hò
          Đọc thơ Bùi Giáng bên bờ nhẹ tênh
                 Ta đây dám yêu hết mình
          Sống thì ăn ngủ lọ dành kiếp sau
                 Ra đời yêu ngay từ đầu
          Cuối đời sắp sửa đi hầu Diêm Vương
                 Hỏi ông có tình yêu không ?
          Bày chi lắm chuyện lòng vòng linh tinh
                 Hãy như ta sống hết mình

                                           C.D.M.     
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét