Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

ƯỚC MỘT CÂY CẦU

                               Bên này những núi cùng non
                       Bên kia cũng một giang sơn quê mình
                               Nhìn xa nghẹn tủi lặng thinh
                       Lệ ai đổ xuống cho tình vấn vương
                               Từ ngày nghẽn lối tắc đường
                       Không một cầu nối tình thương vật vờ
                               Bê tông ư ! Cầu gạch ư !
                       Chẳng tiếng kẽo kẹt để ru tình người
                               Cầu tre lên tiếng mồ côi
                       Bom đạn đổ xuống khiến người bâng khuâng
                               Ước gì sông hẹp một gang
                       Em đưa tay bắt tay chàng em thương
                               Sông Ngân trời chẳng cấm đường
                       Sông hận thù lại miên trường mãi sao

                                                              C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét