Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

NẤM ĐẤT QUÊ NGƯỜI

                             Đống Đa một nấm cheo leo
                      Ai hờn , ai khóc , đặt điều khói nhang
                             Tấm thân láo lếu cùng đường
                      Kể chi công trạng dở ương nực cười
                             Đem thân đi bỏ đất người
                      Sợi dây thòng lọng buộc đời sướng chưa
                             Đầu xuân gió thổi ù ù
                      Hồn hoang tê lạnh bây giờ ở đâu

                                                    C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét