Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

CHIỀU HẬU GIANG

                              Bên sông ráng đỏ đẹp phù sa
                              Sóng lặng trời êm thôn xóm xa
                              Trôi mãi lục bình không quay lại
                              Bến phà đứng lặng đợi người qua
                              Lấp Vò qua mộ thương ông Nguyễn  (1)
                              Lưu luyến hồn ai bóng xế tà
                              Để lại văn chương khuyên lũ nhỏ
                              Học hành cố gắng tránh phù hoa

                                                                  C.D.M.

   (1) -  Mộ cụ Nguyễn Hiến Lê ở Lấp Vò  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét