Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

CÁM ƠN CÓC

                       Thơ cóc cũng hay lắm lắm mà
                       Nghiến răng nhắn nhủ lão trời ra
                       Tài lanh cũng giuộc xêm xêm quỷ
                       Láu cá một phường giống giống ma
                       Lười biếng làm mưa khi còn trẻ
                       Láo lơ siêng nắng lúc về già
                       Nếu không có cóc ta lên tiếng
                       Lão cứ hành dân nực lắn nha

                                                    C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét