Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

BUỒN NÔN

                                     Tình này ta nuốt không trôi
                              Mượn cay đưa đẩy mệt nhoài ứ hơi
                                     Bốn phương ô nhiễm tình người
                              Tương lai ? Điều lạ ! Một trời quay nghiêng
                                     Những xóm buồn , những phố điên
                              Tiếng kêu inh ỏi lại chen hận người
                                     Nôn nao tấc dạ bời bời
                              Ém tình điên lại bên trời phôi pha
                                     Đứng ngồi rồi lại đi ra
                              Hơi lên ngăn ngực vỡ òa mộng du
                                     Thả hồn vào cõi mịt mù

                                                               C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét