Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

EM LỄ CHÙA NÀY

                                                 họa thơ một vị
                                                      Thiền Sư  

                      Tôi bước vô chùa mắc cỡ tôi
                      Nhìn quanh nhìn quẩn muốn kêu trời
                      Láo lơ mặt Phật sơn xanh đỏ
                      Trơ trẽn nhiều ông nước lớn ngồi
                      Nhập thế tăng ni xơi thịt chó
                      Bàn nhăng chính trị chuyện lên đời
                      Khoe khoang tự đắc mình khôn lỏi
                      Chỉ chết thằng dân lắm thiệt thòi

                                                        C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét