Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

XÒE TAY

Xòe ta chẳng có điều gì Trời sinh ra thế tìm chi mệt đời Ta bà cứ việc rong chơi Thấy người đưa tiễn gượng cười xòe tay Chẳng xin , chẳng cho , đi đây Nào ai biết được mai này về đâu Một mình chẳng vui chẳng sầu Câu thơ vô ngại qua cầu " về quê " C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét