Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

NGUYỄN LỘ TRẠCH

Chí sĩ Nguyễn Lộ Trạch tuổi trẻ , hài cao , học rộng . Cha là Nguyễn Oai từng làm Thượng Thư Bộ Hình , Tổng Đốc Ninh Thái . Nhưng ông không thèm đi thi , làm quan . Nhiều người trọng tái ông , muốn đề cử lên , ông đều từ chối !Lại thêm cha vợ ông là Phụ Chính Đại Thần Trần Tiễn Thành , Con đường hoạn lộ của ông sẽ rộng mở ... nếu ông bước vào ... Nhưng ông đã chọn con đường bôn ba khắp nơi ... hô hào người ta duy tân ! Ông kết bạn với những người yêu nước như Nguyễn Thương Hiền , Trương Gia Mô ... THU HOÀI ( dụng Đỗ Lăng Thu Hứng bát thủ vận ) I Cực Mục tiêu sơ hồng diệp lâm Thiên Sơn tĩnh lập ảnh sâm sâm Tiều lâu đoạn giác minh sương lãnh Chiến lũy trầm lân khốc nhật âm Thảo muội kinh dinh tiên thế nghiệp Giang hồ ưu ái hủ nho tâm Vạn gia chinh phạt hàn y tận Sầu sát thu khuê xứ xứ tâm Nguyễn Lộ Trạch phóng dịch THU HOÀI ( bài I ) Ngút mắt tiêu điều lá đỏ tơi Núi sông u ám dạ tơi bời Tháp canh dứt nối trong sương lạnh Chiến lũy ma hờn quỷ khóc thôi Đời trước kinh doanh bao vất vả Hủ nho ôm hận biết cùng ai Nhà nhà đói rét trong tao loạn Khuê phụ phòng trung sầu chết người C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét