Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

TỨC SỰ

Chấn y du đế lý Đê thủ nhập công ty Bổng hướng bạc ư chỉ Bộ thư phần nhược ty Kính trung nhan sắc hậu Mộng lý thần hồn bi Dao chỉ Nam Sơn tế Chung đương dữ ngã kỳ Trương Gia Mô dịch : Sửa áo vào Kinh kiếm chút chi Lò dò ngần ngại đến nha ty Ai ngờ lương mỏng như tờ giấy Sổ sách lu bù rối quá đi Mặt mũi soi gương nào thấy tệ Mà sao nhắm mắt chỉ sầu bi Ngẩng đầu chỉ núi quê ta đó Về quách đi thôi luyến tiếc gì C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét