Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

TRUY VÃN TRÁNG LIỆT BÁ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Thái tức biên trù dĩ hội thư Bạch đầu do thả kiến chinh dư Cô trung mạc náo bài hòa nghị Thỉnh chiến dung trì lũ quyết dư Khảng khái Dương Quân bi tuyệt lạp Gian lao Trịnh Quốc ký phần thư Khả liên cừu quốc không hoàng khấu Di thốc tiêu trầm Lãng Bạc lô Nguyễn Lộ Trạch phóng dịch : KHÓC NGUYỄN TRI PHƯƠNG Biên cương đau đáu nỗi u hoài Đầu bạc lên đường nghĩ khóc ai Đâu mảng triều trung cùng hòa nghị Nêu cao cờ chiến một bên đời Một lòng không tiếp lời bên giặc Đành xé thư nhà vướng bận thôi (1) Nẫy nỏ không thiêng nào chịu khuất Tên chìm lau sậy hỡi thương ôi (2) C.D.M. 1- Nguyễn tri Phương xé thư nhà để quyết tâm sống chết với giặc 2- Tên ta bắn không tới giặc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét