Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

NÚI SÔNG BIỂN CẢ CỦA TA

Năm mươi con xuống biển tung hoành Vẫy vùng nào sợ lũ hôi tanh Giòng máu Lạc Hồng nêu gương sáng Ngàn năm còn rạng rỡ sử xanh Năm mươi con lên núi kiêu hùng Chi Lăng Vạn Kiếp dẹp loài hung Kiếm cung không thẹn trao danh tướng Giặc sợ bạc đầu khi trống rung Sơn hà gấm vóc vẫn còn đây Ai nỡ cúi đầu , ai thõng tay Nêu dũng dẹp hèn noi gương cũ Ngô Vương Anh Kiệt đáng noi thay Núi hiểm sông hùng biển nao nức Sóng trào bất tận sức trai hùng Mẹ Âu , Cha Lạc lưng trời thét Con cháu mau cầm lấy kiếm cung C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét