Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

CHÍ SĨ TRƯƠNG GIA MÔ

TỰ TRÀO Tảo tuế thiết hư dự Nhĩ thân cố bất trường Cầu thi khổ dục tử Đắc tửu hỉ thành cuồng Lũy lũy táng gia cẩu Hành hành luy giác dương Giang thiên không độc lập Lưu thủy hạ tàn dương Trương gia Mô dịch : Thuở nhỏ được tiếng hão Ngẫm lại chẳng nên thân Mần thơ khổ muốn chết Hớp rượu vui như điên Lông bông chó mất nhà Vướng sừng dê mắc dậu Bơ vơ không chốn đậu Sông chảy dưới chiều tà C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét