Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

MÙA THU VÀO CUNG

THU TRỰC CẤM CUNG Ảm vân thảm đạm tỏa trường không Nguyệt sắc vô quang , thu sắc lung Khổng tước điện đầu đề tế vũ Ngô đồng tri giác lạc sơ phong Viễn biên vũ hịch lai hà cấp Đại nội sanh ca lạc vị chung Hàn thấu trùng liêm , miên bất đắc Tịch liêu độc đối nhất đăng hồng Trương gia Mô dịch : MÙA THU VÀO CUNg Mây mù thảm đạm không trung Trăng treo èo uột thu lồng bóng ma Đầu cung chim nghẹn , mưa sa Lá rơi lác đác như là tiễn ai Ngoài biên tới tấp sớ bay Trong cung hoan lạc đêm dài lại đêm Trước rèm lạnh thấu vào tim Mình ta bạn với ngọn đèn âm u C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét