Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

KHÓC TRẦN THIỆN CHÁNH

Những năm tháng ở quân thứ Sơn Tây , Trần thiện Chánh rất buồn . Các quan có trách nhiệm chẳng ai lo toan , lại còn tâu Triều Đình phong chức cho tên giặc Cờ Đen để nó dẹp giặc giùm (!). tên giặc cỏ này ai mà không biết , hắn nhận chức của Triều Đình nhưng vẫn ăn cướp , hút thuốc phiện và hãm hiếp đàn bà con gái ! Những đêm dài Trần Thiện Chánh nghĩ đến đất nước , nhân dân , quê nhà ...cho tới sao mờ ,,, gà gáy ... mới chợp mắt đi một chút thì mộng hồn bay về Nam , rẽ sóng Cân Giờ vào ... đánh Pháp . KHÓC TRẦN THIỆN CHÁNH Cố hương xa vọng bồi hồi Hùng tâm tráng chí ai người hiểu cho Tân Đình rượu tưới lệ khô Cầm khiên ném bút trông chờ chi đây Mười năm biền biệt trăng gầy Sao mờ gà gáy lắt lay tim chùng Chết chôn đất khách là xong Hồn còn rẽ sóng vào trong Cần Giờ C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét