Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

ĐĂNG CHIÊM THÀNH CỔ THÁP

Lâm Ấp Khu Liên thác quốc cơ Thế lực lăng lê cái hải thùy Chỉ nhan bất thiện sư thời biến Cánh sử tam phan cận kiết di Di tích như kim duy cổ tháp Thảo thụ tiêu điều , thu táp táp Giang sơn y cựu khách đăng lâm Độc điếu tàn dương hoàn ẩm khấp Trương gia Mô dịch : CỔ THÁP CHIÊM THÀNH Từ xưa dựng nước nơi đây Hùng tâm bám biển đêm ngày lo toan Ấy ai hèn yếu chóng quên Để cho sông núi lặng chìm vào mơ Đền thiêng còn đó trơ trơ Ruộng nương rừng thẳm bây giờ tiêu tan Lên cao nghẹn tủi khóc than Anh hùng đâu hết , chiều tàn hỏi ai C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét