Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

KHẤP NGUYỄN KỲ AM

Nhất đổng thiên môn tịch hiếu trầm Nho y phiêu bạt đáo như câm Giang sơn phóng dật tài nhân bút Phong vũ bi ca liệt sĩ tâm Tứ tọa do văn đàm Bắc Hải Cửu thu tằng cộng phỏng Đông Lâm Ma sa hạp kiếm tri thùy tặng Hồi thủ Nam minh tích vụ châm Mai Sơn Nguyễn thượng Hiền - Kỳ Am tức Nguyễn Lộ Trạch phóng dịch : KHÓC NGUYỄN LỘ TRẠCH Chiều âm u ai khóc bên trời Bạc áo nhà nho đến thế thôi Lưu lạc nhân tài bên trời thẳm Gió mưa chí sĩ hát cuồng lơi Đàm luận nhiều phen không lối thoát Cao ngâm cửa Phật lại buông lời Mài hoài kiếm sắc trao ai đó Ngoảnh lại trời Nam tối mịt rồi C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét