Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

NGUYỄN THÔNG

Nguyễn Thông là một Thi Sĩ lớn , một nhà ái quốc . Ông từng là Đốc Học Gia Định . Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông , ông dời xuo1ng làm Đốc học Vĩnh Long . Khi Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây , ông tỵ địa ra miền Trung ... THƯ HOÀI THỊ DOANH ĐIỀN PHÓ SỨ BÙI BÁ XƯƠNG Ngưu Chử vô đoan tác chiến trường Trấp niên giang hải túy vi hương Đồng lai cố quận duy quân tại Quán xúc nguy cơ túy ngã cuồng Triều luân không văn đàm ngũ lợi Vân phàm hà nhật hạ trùng dương Chỉ kim Yên Triệu bi ca khách Nhiệt huyết điền ưng lữ mấn sương Nguyễn Thông phóng dịch : NỖI LÒNG GỬI BẠN Đất mẹ bỗng dưng hóa chiến trương Hai mươi năm say khóc quê hương Gặp nhau bỡ ngỡ lìa ai đó Chỉ mặt cười khan nói tớ cuồng Vua chúa ngồi bàn chia mối lợi Buồm mây dáo dác chuyện trùng dương Bi ca khảng khái nào chí sĩ Thao thức đêm dài tóc trắng sương C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét