Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

ĐỀ BỨC TRANH TAM GIÁO

Bức tranh vẽ Lão và Phật ngồi bàn luận cao siêu Khổng Tử bò dưới đất Lão đi tìm hư ảo Phật loanh quanh ta bà Khổng nghiên cứ lễ nhạc Nên tẩu hỏa nhập ma C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét