Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Ừ THÌ NHƯ MƠ

                        Là mộng ư ! Sao thấy giống đời
                        Còn bao nhiêu nỗi cứ rong chơi
                        Vui bạn , vui thơ , vui cảnh đẹp
                        Cười ta , cười tớ , cười như mơ
                        Ăn ngon mặc đẹp đi đây đó
                        Trà rượu cà phê thưởng sơ sơ
                        Bạn cười  : hâm quá ! Ừ ... thì thế
                        Thoắt hiện ngoài hiên bóng nguyệt mờ

                                                          C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét