Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

HÍT HÀ

                                                      họa thơ bạn Tím
                                                   biệt danh Trại Xuân Hương

                           Đầu năm chúc nhỏ bạn mình nha
                           Trên dưới đều ngon ngó chẳng già
                           Lên đỉnh khỏe ru không hà hít
                           Xuống khe phơi phới chẳng ai da
                           Ngày cày chẳng mệt , lâu lâu ,,, nữa
                           Đêm ngủ không ngon , thức dậy ... và
                           Cũng muốn dối già nhiều năm nữa
                           Cho người lé mắt tụng cùng ca

                                                            C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét