Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Ả HẰNG BUỒN TRỐN RỒI

                                                           họa vần một ông bạn
                                                                 ra vần khó

                                Bụng buồn chẳng có một xu teng
                                Muốn viết vài câu lại tối đèn
                                Lưng đã rêm rêm chờ đấm bóp
                                Đợi hoài nào thấy tiếng leng keng
                                Góc nhà rúc rích thây thằng chuột
                                Đêm lạnh lười nghe chú dế mèn
                                Gọi mãi ả Hằng không lên tiếng
                                Dấu mình cung Quế đã cài then

                                                                 C.D.M.
                                                      đêm mồng một tháng chạp  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét