Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

TA CHỈ MUỐN NÀNG XUÂN

                                           Thu tới ta đuổi xéo
                                           Xuân đẹp ta ôm vào
                                           Lòng ta tuy nhỏ xíu
                                           Ôm càng ấm chứ sao

                                   Mấy chục năm qua lòng khao khát
                                   Mong trời thay đổi ấm lòng người
                                   Mong Thu êm dịu vui muôn họ
                                   Xuân tới đều đều khỏi ước ao

                                           Sao Đông ác quá trời
                                           Sao mùa hè gắt gỏng
                                           Thơ chẳng ưa mắt nhìn
                                           Nhạc chẳng nghe lọt tai

                                    Đi hết cả đi cho khuất mắt
                                    Chỉ để nàng xuân nhởn nhơ thôi
                                    Ôm xuân vào lòng vui như hội
                                    Cho lão trời già nghỉ cuộc chơi

                                                                 C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét