Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

SỚ TÁO NHIỀU CHUYỆN

                           Ơi hỡi Ngọc Hoàng
                           Ở dưới nhân gian
                           Dạo này lắm chuyện
                           Nhưng thần ráng kiếm
                           Câu chuyện làm quà
                           Đường đi quá xa
                           Thôi dùng Net vậy
                           Thần không nói bậy
                           Chuyện thật ấy mà
                           Chẳng dám dang ca
                           Nói toàn chuyện bịa
                           Chẳng dám cà khịa
                           Nói chuyện khó nghe
                           Nhưng nếu muốn nghe
                           Là chuyện ngọt sớt
                           Chẳng thêm chẳng bớt
                           Chẳng muối chẳng đường
                           Chuyện dở chuyện ương
                           Thì thần ném quách
                           Xin nghe thần mách
                           Một chuyện ly kỳ
                           Chẳng phải âm ty
                           Chẳng nơi đền miếu
                           Thần đợi chỉ biểu
                           Mới dám ngỏ lời
                           Còn nói khơi khơi
                           Là chuyện huề vốn
                           Nói rồi thì trốn
                           Nhưng chẳng ngõ nào
                           Chạy vào chiêm bao
                           Tâu chuyện lãng xẹt
                           Hứng chuyện cũng hết
                           Xin phép gút bai
                           Đường ảo còn dài
                           Ngựa ảo chưa tới
                           À mà chẳng vội
                           Ráng nói một lời
                           Ơi Ngọc Hoàng ơi
                           Ráng bảo trọng nhé

                                           C.D.M.    

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét