Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

NÔM CHƠI NGÀY TẾT

                                                       mừng bạn Thái văn Khôi
                                                              tám mươi tuổi

                            Mới thoáng đây mà đã tám mươi
                            Cũng vui cũng sướng một đời người
                            Thăng trầm thế sự đều qua cả
                            Chẳng trách làm chi cái lão trời
                            An tại chân tâm ta tự biết
                            Giây giàm buộc tớ phải buông lơi
                            Nghiêng ngắm bóng mình , ồ thú vị
                            Tâm sự cùng nhau ta với ngươi

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét