Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

TÙY TRUNG TIỆN HỨNG

                                                  nhân đọc những bài thơ :
                                                     Tùy hứng và Tùy tiện hứng

                          Hứng gì mà sáng thế
                          Sáng như đêm ba mươi
                          Tớ đi tìm mặt trời dưới hỏa ngục
                          Tìm mặt trăng trên sao Kim
                          Đêm ba mươi không thấy Khủng Long
                          Ơ kìa rắn độc biến Thị Lộ
                          Thị Lộ biến Thái Hậu Lê thị Anh
                          Trăng khó bán thì đem đổi Kiều Nữ
                          Dạy cho chân dài biết bay
                          Và quan tham cướp tiền từ tay Phật
                          Ba trăm sáu mươi lăm lần
                          Chơi trò ú tim
                          Tiền tỉ chạy trong bóng tối ngờ ngờ
                          Nào cần cái gì dẫn đường
                          Cái ấy khó gọi tên
                          Vì ngôn ngữ huyền diệu
                          Chỉ để ném vào ly rượu
                          Đốt người đỉnh cao
                          Không tìm ra sự thật

                                                     C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét