Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

HỌA THƠ TẠ QUANG KHÔI

   Nhận được meo của Tạ Quang Khôi nói về ước mơ cuối cùng của bạn , đọc rất cảm động , mà cũng chẳng biết nên vui hay buồn cùng bạn (!)

                                  ƯỚC MONG CUỐI CÙNG

                             Buổi tối vào giường chỉ ước mong
                             Sáng ra không dậy nữa là xong
                             Cuộc đời lắm nỗi buồn tê tái
                             Tha thiết chi cho nát cõi lòng

                                                           Tạ Quang Khôi

                                         VẪN ƯỚC MONG

                             Tám chục xuân rồi vẫn ước mong
                             Thanh bình non nước mới là xong
                             Nước trong , nước ngoại đều vui vẻ
                             Cất chén mừng xuân đỡ thẹn lòng

                                                               C.D.M.

        Bạn còn hai bài thơ nữa nói về cự chết :

                             Bao giờ tôi chết xin đừng khóc
                             Để níu chân tôi vướng cõi trần
                             Xin hãy cười vui giờ vĩnh biệt
                             Mừng tôi đã thoát nợ gian truân

                                                               T.Q.K.

                                  Xin cho tôi chết nhẹ nhàng
                         Đừng đau ốm nặng đừng mang tật nguyền
                                  Xin cho tôi chết bình yên
                         Ngủ đêm không dậy hết phiền hết lo

                                                                T.Q.K.

                                           ĐỐN NGỘ

                                Có nhiều cái chết bạn ơi
                        Nằm chơi dưới mộ có người khóc to
                                Cũng là một kiếp giang hồ
                        Toán lai cũng sướng khỏi lo chuyện đời
                                Ta cười thôi bạn mình ơi
                        Nghe người thút thít cũng ... vui thân già
                                Cười hay khóc cũng là ta
                        Ta hay không ta ... ngộ ra ... là gì  ?

                                                               C.D.M.            
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét